نمونه سوال تاریخ سوم راهنمایی
تعداد بازدید از این موضوع : 12668
علی اصغر فرخ زاده آفلاین
سرگروه اقتصاد

مشخصات کاربر
شماره کاربر: 109
ارسال‌ها: 410
تاریخ عضویت: 21 آذر 1388
ارسال: #1
نمونه سوال تاریخ سوم راهنمایی

بسمه تعالی
سوالات درس: تاریخ       پایه:سوم   آموزشگاه:                 دیماه    90                     وقت:60دقیقه        
نام و نام خانوادگی:                        نام پدر:              به کسی که ازاودانش می اموزیداحترام بگذارید.امام صادق ع            
بارم این آزمون مشتمل بر 18 سوال در 2 صفحه می باشد . ردیف
5/.

5/. دستور کار: صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.
الف- سقوط سلسله صفویان در زمان شاه سلطان حسین صفوی بود.       صحیح ۝    غلط۝
ب- در قرار داد ترکمنچای شهرهای با کو و گنجه از ایران جدا شد.        صحیح ۝    غلط۝ 1
5/.
5/. دستور کار: دانش آموزان گرامی جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.
الف.دراواخرقرن هیجدهم ساکنان آمریکاعلیه سلطه ی …........……دست به شورش زدند
ب.پس ازعزل امیرکبیر................به صدارت رسید. 25/.

5/. دستور کار: شاگرد خوب، پاسخ صحیح را با علامت ( ص )مشخص کنید.
پرسش اول: به موجب عهد نامه پاریس چه سرزمینی از ایران جدا شد؟
     الف- ارمنستان  ۝     ب- افغانستان۝    ج- آذربایجان۝  د- گرجستان۝
پرسش دوم: جنگ جهانی اول درچه سالی شروع شد؟
    الف- 1914 م.۝    ب- 1915م. ۝     ج- 1916م. ۝    د1918م.۝ 3

1.5 دستور کار: رابطه بین گزینه ها را با خطی به هم وصل کنید.
لغوامتیازرویتر میرزا حسن  اشتیانی
رهبری مردم تهران ایت الله میرزای شیرازی
لغوامتیازتوتون وتنباکو حاج ملاعلی کنی
4
1 دستور کار: دانش آموز عزیز متن را بخوانید و زیر جملات غلط خط کشیده و صحیح آنرا بنویسید.
جنگ چالدران بین ایران و ازبکان اتفاق افتا دوایرانیان پیروزشدند.    
سلسه صفوی را شاه تهماسب قدرتمند کردواخرین پادشاه قاجارمحمدعلی شاه بود.                               5
5/1 دستور کار: دانش آموز عزیز به کمک علی بشتابید و جدول را کامل کنید.
الف- نام پایتخت کریم خان
ب- اصلی ترین منبع درامددرزمان صفویان بود.
****

**** ****
ج.اصلی ترین پایگاه پرتغالی هادرخلیج فارس جزیره بود.
            الف  
ب
ج
6
1.25 محمد حروف در هم ریخته را به حسین داد.(ل- ا- ش- ب- ا- ق- ه- ز) به او گفت آنها  را
مرتب کن و درباره کلمه بدست آمده توضیح دهد شما او را یاری کنید. 7


بسمه تعالی
سوالات درس: تاریخ       پایه:سوم      آموزشگاه:     مورخه   /    /     وقت:60دقیقه
نام و نام خانوادگی:                        نام پدر:           شعبه:               نمره:        
1 رهبران قیام مردم تبریز چه کسانی بودند؟
8
1 مشروطه خواهان پس ازفتح تهران درشورای بهارستان چه تصمیماتی گرفته شد؟
........................................................................................................................... 9
1 نام دو کشور اتحاد مثلث را بنویسید.
1- ......................              2- .......................... 10
1 . بعد از به توپ بستن مجلس چه کسانی تبعید شدند.  
1.........................2............................... 11
1
یکی از خواسته ها مردم دراغاز انقلاب مشروطه چه بود؟ 12
1.25  حوادث هر پادشاه را در ستون مربوطه قرار دهید.          
تاسیس قاجاریه-امتیاز رویتر- شکست پرتغالی ها- جنگ ایران و روسیه- فتح بصره-                                  
کریم خان آقا محمد خان شاه عباس ناصرالدین شاه فتحعلی شاه

13
1 چراانگلستان وروسیه درقرارداد1907تصمیم به تقسیم ایران گرفتند.
        14
1 دولت انگلستان در زمان فتحعلی شاه قاجار به چند دلیل خواهان رابطه با ایران بودند؟(دو مورد) 15
1.5 سه موردازتحولات سیاسی اجتماعی اروپادرقرون جدیدنام ببرید.
16
1 دوموردازاقدامات امیرکبیررانام ببرید. 17
1 منظورازانقلاب صنتعی دراروپاچیست.
   
18


کتاب است ایینه ی روزگار که بینی در ان رازهااشکار

قاسمی
20 دى 1390 05:46 ب.ظ
ارسال پاسخ 


رفتن به سایر بخشهای سایت :

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر - تلفن : 077133320384